BESPOVRATNA SREDSTVA – MJERE AKTIVNOG ZAPOŠLJAVANJA U 2022. GODINI – III DIO

POTPORA ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod).

Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu od trenutka osnivanja, odnosno registracije i početka obavljanja gospodarske djelatnosti, te poslovni subjekt ne smije biti poslodavac u poteškoćama kako je definiran Pojmovnikom.

U kontekstu ove potpore, pojam „proširenje poslovanja“ znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona.

Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost pri ocjeni zahtjeva.

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika.

Podnositelj zahtjeva obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore,

Zavodu dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod.

Cilj mjere:

Financijska podrška korisnicima potpore za samozapošljavanje koji proširuju postojeće poslovanje

Ciljane skupine;

Poslovni subjekt – bivši korisnik Potpore za samozapošljavanje

Trajanje mjere:

12 mjeseci

Visina subvencije:

Do 100.000 hrk

Baban tax consulting d.o.o. pruža uslugu apliciranja za klijente kod dobivanje bespovratnih sredstava u okviru samozapošljavanja.

Za sve dodatne informacije obratite se na :

kontakt broj : 021 / 272-990, 272-781

mail: info@babantax.com

Pročitaj još sa našeg bloga…

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaji za digitalizaciju poduzetništva u 2022. godini će biti uskoro objavljeni (2. i 3. kvartal 2022. godine). Planirani raspoloživi iznos...

POREZNA REZIDENTNOST

POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa....