EU FONDOVI I NATJEČAJI U 2022 GODINI

BESPOVRATNA SREDSTVA U 2022. GODINI

Tijekom 2022. godine očekuje se raspisivanje većeg broja Natječaja za korištenje bespovratnih sredstava iz različitih operativnih programa namijenjenih ulaganju u konkurentnost i koheziju, ruralni razvoj i ribarstvo i to iz sredstava predviđenih u narednom programskom razdoblju (2021.-2027. u iznosu od 12,7 mlrd eur), kao i iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (2021.-2026.u iznosu od  9,9 mlrd eur od čega se 6,6 mlrd  eur odnosi na bespovratna sredstva, dok se preostalih 3,3 mlrd eur odnosi na zajmove).

Sukladno strategiji razvoja EU podržavat će se ulaganja u zeleno i održivo poslovanje, digitalnu transformaciju, inovacije, a značajna se sredstva bit će  namijenjena turističkom sektoru. S obzirom da je turizam posebno pogođen pandemijom COVID-19, ovom je sektoru prema NPOO namijenjeno čak 2,2 mlrd hrk, od čega je bespovratnih 930 mil hrk namijenjeno javnoj turističkoj infrastrukturi, dok je 1,25 mlrd hrk namijenjeno privatnoj turističkoj infrastrukturi.

Najave Natječaja za 2022.godinu (indikativno):

PODUZETNIŠTVO

POTPORE ZA PODUZETNIKE S ULAGANJIMA U IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA,  ICT TE U ENERGETSKU UČINKOVITOST

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO

UČINKOVITO GOSPODARSTVO

Cilj Natječaja je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje,  očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju

Ukupan iznos alokacije: 1.900.000 hrk

Bespovratna sredstva: do 7.500.000 hrk za MSP, te  do 35.000.000 za srednja poduzeća

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija građevinskih objekata (proizvodnih hala, poslovnih prostora, skladišta)
 • Nabava strojeva, opreme, alata, radnih vozila i radnih strojeva
 • Uvođenje novih tehnologija u proizvodni proces
 • Uvođenje IKT rješenja (harvera i softvera) za digitalizaciju i optimizaciju poslovnih procesa
 • Ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije poduzeća
 • Uvođenje rashladnih sustava, sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode
 • Uvođenje zelenih poslovnih modela te modela otpornih na rizike, za povećanje iskoristivosti resursa i sl.
 • Savjetovanja usmjerena na jačanje kibernetičke sigurnosti
 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća
 • Usavršavanja zaposlenika (digitalne vještine, primjena novih tehnologija, novih poslovnih modela)
 • Prihvatljive kategorije troškova: regionalne potpore (priprema i krčenje zemljišta, trošak gradnje, komunalni doprinosi, preuređenja i modernizacije zgrade, nabava strojeva, opreme, alata, radnih vozila, ICT opreme), potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (plaće osoblja, znanja i patenata, amortizacije instrumenata i opreme), potpore za usavršavanje (predavači,kotizacije), potpore za savjetodavne usluge (upravljanje projektom, stručni nadzor građenja, izrada izvedbenog projekta gradnje, izrada dokumentacije za nabavu, certificiranje sustava upravljanja, revizija verifikacije troškova projekta), potpore male vrijednosti (implementacija energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja, promidžba i vidljivost projekta, priprema dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije)

Očekivana objava: 2. kv. 2022.- 4.kv.2022.

Baban tax consulting d.o.o. pruža uslugu apliciranja za klijente kod dobivanje bespovratnih sredstava .

Za sve dodatne informacije obratite se na :

kontakt broj : 021 / 272-990, 272-781

mail: info@babantax.com

Pročitaj još sa našeg bloga…

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaji za digitalizaciju poduzetništva u 2022. godini će biti uskoro objavljeni (2. i 3. kvartal 2022. godine). Planirani raspoloživi iznos...

POREZNA REZIDENTNOST

POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa....