POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa. Osobe koje imaju užu obitelj (supružnika i/ili djecu) imaju poreznu rezidentnost tamo gdje im se nalazi obitelj i gdje ta obitelj koristi sve potrebito za svakodnevni život (mjesto odlaska na posao, doktor, škola, vrtić i slično). Osobi koja je samac porezna rezidentnost se određuje prema mjestu gdje boravi u pravilu u vremenskom razdoblju duljem od 183 dana. 

Baban tax consulting d.o.o. pruža uslugu zastupanja fizičkih osoba u procesu :

  • podnošenja poreznih prijava za ino dohotke za porezne rezidente Republike Hrvatske
  • postupaka prijave porezne rezidentnosti u Republici Hrvatskoj
  • postupka izlaska iz porezne rezidentnosti u Republici Hrvatskoj

.

Za sve dodatne informacije obratite se na :

kontakt broj : 021 / 272-990, 272-781

mail: ivica.baban@babantax.com

Pročitaj još sa našeg bloga…