EU FONDOVI I NATJEČAJI U 2022 GODINI – III DIO

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Cilj ovog Natječaja je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja u cilju zadržavanaja buduće stručne radne snage.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

Ukupan iznos alokacije:  75.000.000,00 hrk

Bespovratna sredstva: od 75.000 hrk do 150.000 hrk

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: 

1.Vaučeriza digitalni marketing – do 75.000 hrk

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada web stranica
 • Izrada i testiranje mobilnih aplikacija
 • Izrada online trgovina i platformi za rezervacije
 • Uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

2. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – do 76.000 hrk

Prihvatljivi troškovi:

 • Edukacija stručnjaka za dizajn softvera
 • Umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • Edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

3. Vaučer za strategiju digitalne transformacije – do 75.000 hrk

Prihvatljivi troškovi:

 •  Izrada strategije digitalne transformacije
 • Vanjske usluge
 • Usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

4. Vaučer za kibernetičku sigurnost – do 110.000,00 hrk

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća
 • Provjera propusnosti podataka
 • Penetracijska ispitivanja

5. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda ili usluga – do 150.000,00 hrk

 Prihvatljivi troškovi:

 • Usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Očekivana objava: 3./4. kv. 2022. godine

Baban tax consulting d.o.o. pruža uslugu apliciranja za klijente kod dobivanje bespovratnih sredstava .

Za sve dodatne informacije obratite se na :

kontakt broj : 021 / 272-990, 272-781

mail: info@babantax.com

Pročitaj još sa našeg bloga…

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br....

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...