Bespovratne potpore za digitalizaciju- otvoren

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za bespovratne potpore za digitalizaciju, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01. 07. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12. 08. 2022.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha poziva

Cilj bespovratne potpore za digitalizaciju poslovanja je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Predmet poziva

Ovim će se pozivom osigurati podrška MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje  kroz  ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

Ukupna bespovratna sredstva: 206.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:  

• najniži iznos 150.000,00 HRK (19.908,42 eura)

• najviši iznos 750.000,00 HRK (99.542,11 eura)

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Prijavitelj mora imati najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. 

Prihvatljive aktivnosti projekta

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz: 

• izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje 

• implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja

• jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Projektne aktivnosti trebaju završiti u roku od 24 mjeseca.

Prihvatljive kategorije troškova

Prihvatljive kategorije troškova u okviru Poziva su:

• troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…) troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)

• troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta

• troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta)

• troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti 

• troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl.

• troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka

• edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta

• trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura).

Intenzitet potpore

Maksimalni intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište, odnosno o skupini u koju je dotična JP(R)S razvrstana sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)

Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti (Splitsko-dalmatinska županija)

Pročitaj još sa našeg bloga…

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br....

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...