PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su :

  • usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga
  • pojednostavljenje odredbi o ispravku porezne osnovice u skladu s kojima će porezni obveznik koji je obavio isporuku moći ispraviti poreznu osnovicu u slučaju opoziva ili različitih vrsta popusta te nemogućnosti naplate cijelog ili dijela potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine, neovisno o postupcima primatelja isporuke
  • usklađenje vezano uz uvođenje eura radi zaokruživanja iznosa u eurima koji su izračunani uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH u okviru čega će se, među ostalim, prag za upis u registar obveznika PDV-a zaokružiti s 39.816,84 eura na 40.000,00 eura. 

Pročitaj još sa našeg bloga…

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br....