POREZ NA DOBIT – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije novine u oporezivanju porezom na dobit u Republici Hrvatskoj za 2024 godinu su :

  • ukinuto plaćanje poreza po odbitku na usluge poreznog i poslovnog savjetovanja i istraživanje tržišta 
  • primjena Direktive EU na Europski gospodarski prostor (Norveška, Island, Lihtenštajn), pri isplati kamate i autorskih naknada – oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku 
  • stopa poreza po odbitku podignuta sa 20% na 25% pri isplati naknada na područje nekooperativnih jurisdikcija prema EU popisu 
  • jasnije propisane odredbi prema kojima su darovanja porezno priznata u slučaju ako su veća od 2% prihoda prethodne godine, ako je riječ o financiranju strateških projekata prema posebnim propisima ili strategijom nadležnih ministarstva, a temeljem Odluke nadležnog ministarstva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske 
  • promijenjena je valuta plaćanja poreza i povrata poreza po godišnjem obračunu i to na zadnji dan roka za predaju prijave poreza na dobit 
  • zaokruživanje iznosa iz Zakona o porezu na dobit koji su iskazani u eurima na praktičnije iznose, a sve u korist poreznih obveznika npr. kriterij plaćanja poreza na dobit po stopi od 10% sa 995.421,06 eura na 1 milijun eura.

Pročitaj još sa našeg bloga…

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...

Minimalna plaća u 2024 godini

Minimalna plaća u 2024 godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je u bruto iznosu od 840,00 eura.  Propisana visina minimalne plaće se primjenjuje za razdoblje od 1....