Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12. – 1/24.), su:

za mikro subjekte i fizičke osobe do 2.000,00 €
za male subjekte do 7.000,00 €
za srednje subjekte do 12.000,00 € i
za subjekte koji prelaze mjerila koja određuju malo gospodarstvo do 15.000,00 €.

Pročitaj još sa našeg bloga…

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...