Fiskalizacija pratećih dokumenata – nadopuna podataka o poslovnom prostoru

Obveznici fiskalizacije koji u svom poslovanju izdaju prateće dokumente ( ponuda, predračun i sl. ) obvezni su najkasnije do 01. svibnja 2020 godine nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju tih dokumenata.

Promjena se prijavljuje kroz elektronički sustav e-porezna ili putem Obrasca prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Ukoliko obveznik fiskalizacije prestaje u svom poslovanju izdavati prateće dokumente mora navedenu promjenu također prijaviti kroz nadopunu podataka o poslovnom prostoru.

 

Ivica Baban
ovlašteni porezni savjetnik

Pročitaj još sa našeg bloga…

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Natječaji za digitalizaciju poduzetništva u 2022. godini će biti uskoro objavljeni (2. i 3. kvartal 2022. godine). Planirani raspoloživi iznos...

POREZNA REZIDENTNOST

POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa....