POREZNA REZIDENTNOST

Plaćanje poreza se ne određuje prema državljanstvu ili prijavljenom prebivalištu već prema poreznoj rezidentnosti kao središtu životnih interesa. Osobe koje imaju užu obitelj (supružnika i/ili djecu) imaju poreznu rezidentnost tamo gdje im se nalazi obitelj i gdje ta obitelj koristi sve potrebito za svakodnevni život (mjesto odlaska na posao, doktor, škola, vrtić i slično). Osobi koja je samac porezna rezidentnost se određuje prema mjestu gdje boravi u pravilu u vremenskom razdoblju duljem od 183 dana. 

Baban tax consulting d.o.o. pruža uslugu zastupanja fizičkih osoba u procesu :

  • podnošenja poreznih prijava za ino dohotke za porezne rezidente Republike Hrvatske
  • postupaka prijave porezne rezidentnosti u Republici Hrvatskoj
  • postupka izlaska iz porezne rezidentnosti u Republici Hrvatskoj

.

Za sve dodatne informacije obratite se na :

kontakt broj : 021 / 272-990, 272-781

mail: ivica.baban@babantax.com

Pročitaj još sa našeg bloga…

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove svote blagajničkog maksimuma u 2024

Nove najviše svote blagajničkog maksimuma, sukladno izmijenjenom čl. 41.f. st. 2. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br....

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

PDV – PROMJENE U 2024 GODINI

Najvažnije promjene kod poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u 2024 godini su : usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. u...